Kliknutím se vrátíte na úvod webuOpravy a úpravy elektromechaniky v mechaboxu

V této poslední části vysvětlím problémy a jejich řešení kolem celé elektomechaniky AEG zbraní, tj. spoušťové kontakty, kulisa přepínače, ramínko přerušovače, konektory a motor.

1. Druhy spínání motoru AEG zbraní
2. Zapájení kabeláže na desku plošného spoje
3. Instalace univerzální kabeláže do mechaboxu
4. Zapojení mosfetu na základní kabeláž
5. Opravy a úpravy elektromechaniky v mechaboxu
6. Měření AEG zbraní a baterií


UPOZORNĚNÍ: Autor článku nenese žádnou zodpovědnost za možné poškození Vaší zbraně či zdraví způsobené při provádění níže popsaných postupů. Pracujete s plným vědomím toho, co děláte!


Problémy s kulisou přepínače:

Problém č.1: po výměně mechaboxu v.2, těla či kulisy místo semi je automat
Příčina: kulisa přepínače je příliš vzadu
Řešení: je potřeba vybrousit kulisu, aby semi fungovalo dál

ale na automat musí zůstat výčnělek:

Problém č.2: po výměně mechaboxu v. 3, těla či kulisy místo semi je automat, popřípadě se zasekává spoušť
Příčina: ramínko přerušovače nedojde až úplně dolů
Řešení: zbruste kulisu přepínače. POZOR, mezi semi a auto je velmi krátká dráha
semi:

auto:

Problém č.3: po výměně mechaboxu v. 2, těla či kulisy je save i na semi
Příčina: zarážka spouště je i na semi příliš vysoko
Řešení: mírně zbruste zarážku spouště ve zvětšeném místě
zbroušeno:

Problém č.4: v mechaboxu v.2 na save režim lze stisknout spoušť
Příčina: upadla zarážka na spoušť nebo ji kulisa nemůže dát dostatečně nahoru
Řešení: z vnější strany mechaboxu je potřeba přidat materiál zarážky spouště

Problém č.5: u zbraně M4/M16 se zasekne v některé poloze přepínač
Příčina: většinou se zasekne o ložisko středového kola v mechaboxu
Řešení: kluzné ložisko lze z vnějšku snížit, ale při kuličkovém ložisku se musí zbrousit vnitřní strana přepínače


Problémy kolem spoušťových kontaktů:

Problém č.6: zbraň sama o sobě přestala střílet semi a střílí dávkou, popřípadě se to stane jenom někdy
Příčina: ohoblovalo se ramínko přerušovače
Řešení: musí se ramínko vyměnit za nové

Problém č.7: zbraň na semi vystřelí dávkou, když se velmi pomalu zmáčkne spoušť (při rychlém stisku proběhne semi)
Příčina: spoušťové kontakty jsou příliš dlouhé
Řešení: Plíšky kontaktů se musí mírně ohnout, aby se sepnul obvod při více zmáčklé spoušťi (přerušovač již člunek nabere). POZOR, aby se plíšky neohnuly příliš, pak by zbraň nestřílela

Problém č.8: v mechaboxu v. 2 vypadává člunek spouště po prvním výstřelu na semi
Příčina: urazil se výstupek držící člunek ve správné poloze
Řešení: Nahradit ho lze šroubkem M2x6mm, ze koupit v modelářské prodejně. Je potřeba na původní místo zarážky v mechaboxu vyříznout M2 závit, zašroubovat tento šroubek a pojistit proti uvolnění lepidlem na závity. Hlavu šroubku zbrousit, aby ničemu nevadil a vyzkoušet správnou funkci člunku

Problém č.9: při zmáčknutí spouště zbraň jenom mírně natáhne pružinu, pro výstřel je zapotřebí vícekrát zmáčknout spoušť
Příčina: vypadává člunek spouště
Řešení: zkuste jiný člunek či spoušť. Nebo podložte spoušť zezadu, aby neměla tak dlouhý chod, aby stále držela člunek

Problém č.10: při zmáčknutí spouště na semi se spoušť sama nevrátí nazpátek dopředu (na auto to nedělá)
Příčina: zlomila se nebo vypadla vratná pružina spouště (na auto se vrací spoušť díky pružince na člunku)
Řešení: nasaďte správně vratnou pružinku spouště

Problém č.11: zbraň na semi střílí dávkou
Příčina: může být ohoblovaný záchyt člunku pro ramínko přerušovače (příčin může být více)
Řešení: vyměňte člunek za nový

Problém č.12: zbraň po výměně mechaboxu, spouště či kontaktu na semi střílí dávkou
Příčina: může být příliš vysoká spoušť, kdy vyhozený člunek nemá šanci se vrátit na výchozí místo
Řešení: adekvátně zbruste vršek spouště nebo spodek člunku

Problém č.13: zbraň po výměně mechaboxu, spouště či kontaktu na semi jenom jednou vystřelí
Příčina: spoušť nejde tolik dozadu, kdy vyhozený člunek se nevrátí na výchozí místo
Řešení: zbrušte zadní spodní část spouště


Problémy kolem kabeláže:

Problém č.14: Je propálený plíšek ve spoušťových kontaktech
Možné řešení: Kupte nové spoušťové kontakty. Nebo zapájejte zničený plíšek, ale pak je zapotřebí spínat motor pouze přes mosfet/aktivní brzdu/procesorovku

Problém č.15: Zbraň přestává reagovat na stisk spouště
Možné řešení: jsou příliš daleko spoušťové kontakty, u zbraní bez mosfetu/aktivní brzdy/procesorovky jsou zřejmě natolik opálené kontakty, že je mezi nimi mezera. Dejte k sobě blíže kontakty. Vyměňte kontakty, popřípadě přidejte na plošky cín, zde je potřeba pak používat mosfet/aktivní brzdu/procesorovku.

Problém č.16: v mechaboxu v. 2 na semi režim zbraň nereaguje
Možné řešení: Není spojená elektrická pojistka s plíškem na kulise přepínače, proto je potřeba více ohnout plíšky vně spoušťového domku tak, aby to fungovalo

Problém č.17: Kabely se nevejdou dovnitř mechaboxu v.2
Možné řešení: Obvykle se nevejdou silikonové 1,5qmm kabely, kde je zapotřebí zbrousit přítlačné čepy na pravé půlce mechaboxu a tak se izolace kabeláže nepoškodí

Problém č.18: Je černý vnitřek Tamiya konektoru, popřípadě roztavené pouzdro konektoru
Možné řešení: Zbraní tečou příliš vysoké proudy, vyměňte konektory za kvalitnější, např. DeanT nebo XT60

Problém č.19: Nefunguje motorek
Příčina: Mohou být úplně obroušené uhlíky
Řešení: Vyměňte uhlíky za nové, zkontrolujte komutátor, pokud je příliš obroušený, bude potřeba vyměnit celý motor


Závěr:

- Při zjišťování závady je zapotřebí, aby se přesně našla chyba a správně opravila. Brousit se dá jednoduše, ale přidat materiál je již složitější.
- Zde popsané opravy nejsou všechny kolem fungování elektroniky, na které lze narazit, navíc se může kombinovat několik problémů najednou.


<< 1 2 3 4 5 6 >>

V říjnu 2012 článek napsal Jeff, člen týmu Airsoft Team Chrudim.
zpět