Kliknutím se vrátíte na úvod webuMěření AEG zbraní a baterií

V této poslední části bych Vás chtěl seznámit s mým cca půl ročním měřením AEG zbraní a baterií, kdy jsem nasbíral data o 36 zbraních a 13 bateriích.

1. Druhy spínání motoru AEG zbraní
2. Zapájení kabeláže na desku plošného spoje
3. Instalace univerzální kabeláže do mechaboxu
4. Zapojení mosfetu na základní kabeláž
5. Opravy a úpravy elektromechaniky v mechaboxu
6. Měření AEG zbraní a baterií


Metodika měření:

Proud a napětí jsem měřil wattmetrem HK-010 v dávce po ustálení hodnot (cca 1 sekundová střelba).
Všechny baterie u jednotlivých měření zbraní byly vždy před testováním plně nabité.

Obr. 1 - Wattmetrem HK-010


Měření vlastností AEG zbraně:

V tab. 1 jsou popsány prodouvé odběry u jednotlivých zbraní.(Webové prohlížení)
Typ zbraně
[výrobce]
Pružina
[výrobce]
Kola
[převod]
Motor
[typ]
Baterie
[typ]
U naprázd.
[V]
U zatíž.
[V]
Proud
[A]
Kadence
[bb/s]
Úsťovka
[m/s]
SLR105A1 CA M100 základ základ 8.4/1700 nicd 8,83 7,7 13 17 96
HK416 SRC M120 zaklad zaklad 8.4/2400 nicd 8,96 7,6 15 13 123
HK416 SRC M140 100/200 zaklad 7,4/5000 lipol 8,18 7,94 18 12,4 150
mp5 pdw galaxy M90 zaklad zaklad 7.4/3600 lipol 8,18 7,8 11 14 86
SLR105A1 CA M120 zaklad zaklad 8.4/1700 nicd 8,7 7,45 15 17 112
M4a1 ris M130 16/1 aimtop zátěž 9.6/1500 nimh 11,19 8,42 20 - -
mp5 pdw CA M130 aimtop 100/300 CA zaklad 11.1/2200 lipol 11,42 10,5 23 15,5 134
G36K M120 aspro zaklad zaklad 8,4/1700 Nicd 9,42 8,43 16 15,4 118
M4A1 GP M120 zaklad zaklad 9.6 Nicd 10,14 7,6 9,5 - 140
M16 GP M120 zaklad zaklad 8,4/1700 Nicd 8,77 7 21 - 144
CM.042(zakl.kabel) M125 16/1 zakl. neodym 8,4/2400 Nicd 9,01 8,2 12,5 9,9 125
CM.042(bez pažby) M125 16/1 zakl. neodym 8,4/2400 Nicd 8,8 8,2 12,5 13,2 125
CM.042(mosfet) M125 16/1 zakl. neodym 8,4/2400 Nicd 8,7 8,2 12,5 14,2 125
SRL105A1 steel M150 24/1 systema mag. 9,6/3700 Ni-mh 10,73 9,7 15 8 166
AK74 dboyi M120 zaklad zaklad 8,4/2400 Nicd 8,96 7,8 12,3 12 125
Aug A2 JG M120 aspro zaklad CA zaklad 8,4/2400 Nicd 8,7 7,34 18,7 17 135
ak74 dboyi M140 aspro 100/300 sys cyma neodym 8,4/2400 Nicd 8,7 7,7 12 12 145
M4A1 CA M110 aspro zaklad zaklad 8,4/2400 Nicd 8,7 7,5 16 18 136
G36K BE M120 power zaklad zaklad 8,4/2400 Nicd 8,7 7,2 17 12,5 117
AKM cyma (048) M130 aspro 100/300 cyma neodym 8,4/2400 Nicd 8,7 7,5 15 8 158
AKM cyma (048) M130 aspro 100/300 cyma neodym 7,4/5000 lipol 8,24 7,96 14 8,5 158
Aug A1 CA M120 systema zaklad CA zaklad 7,4/5000 lipol 8,24 7,92 16,5 14,6 118
G3A4 M110 aspro TM zaklad TM EG700 7,4/5000 lipol 8,24 7,9 17 14,8 112
SRC M4A1 III.gen M130 aspro 100/200 SRC neodym 9,6/1600 wb 10,35 6,6 20 8,5 140
SRC M4A1 III.gen M130 aspro 100/200 SRC neodym 7,4/5000 lipol 8,05 7,3 20 10 140
Mp5K galaxy M100 CA 16/1 rychl. Aimtop 11.1/1200 lipol 12,43 10,43 20,5 27 85
cm.048 cyma SP140 100/300 guarder záť. 11.1 turnigy 12,43 11,00 19,3 12 155
m16 AK (PJ) zaklad M130 zaklad zaklad 9.6 nicd sanyo 9,81 8,3 16,1 12 130
scar dboyi m130 zaklad shs zatezovy 9,6 nicd sanyo 10,27 8,0 27 16 135
RK03 dboyi m110 zaklad zaklad zaklad 8,4 mala dboyi 10,93 7,7 11,4 11 105
m4 boyi m130 100/200 aimtop zatez 9,6 dboyi mala 10,6 7,6 15,8 10 135
Aimtop s-system m120 100/300 aimtop rychl 9,6 ff mala 10,6 7,6 16,1 11,6 130
G36 SP170 1/32 promet. systema mag. 9.6 large sanyo 9,7 7,5 22 9 165
G36 SRC M100 zaklad zaklad 8,4 large sanyo 9,0 7,8 13 14,5 145
MK18 M130 systema 100/300 aimtop zatez 11.1 lipol VB 12,4 11,5 15,9 18 145
M4A1 CA M110 aspro zaklad zaklad 9,6 nimh FF 10,3 7,8 17,8 13,3 125
Tab. 1 - proudové odběry u zbraní


Měření vlastností baterie:

Tab. 2 vypisuje použité díly ve zbraních u testování akumulátorů (vypsané pouze upgrade díly, co není v seznamu je v základu)
Obr. 2 zobrazuje použité baterie při srovnávacím měření baterií.
V tab. 3 jsou popsány proudouvé odběry u testovaných baterií ve 4 zbraních.(Webové prohlížení)
AK74
Dboy/Kalash
RK-03
Pružina M130 Airsoftpro, zátěžová kola se šikmým ozubením Systema, zátěžový motor Cyma, 7mm ložiska na středovém a pístovém kole kluzná Guru a na motorovém kuličková G&P, kovový trn s ložiskem Power, kabeláž s Procesorovkou Jefftron.
H&K MP5K
Galaxy
Pružina M100 CA, píst s celokovovým ozubením Shooter, trn s ložiskem CA, kuličková ložiska 7mm PJ, vysokorychlostní motor Aimtop, kabeláž s Aktivní brzdou Jefftron.
AKM Cyma
CM.048M
Pružina M130 AirsoftPRO, set tichých zátěžových CNC kol 100:300 - šikmé ozubení od SHS, silikonová 1,5mm kabeláž se spínáním pomocí procesorovky od JeffTron.
H&K G3A4
Tokyo Marui
Pružina M110 AirsoftPRO, kovový trn s ložiskem Airsoftpro, kovová 6mm kluzná ložiska Guru, silikonová 1,5mm kabeláž se spínáním pomocí procesorovky od JeffTron.
Tab. 2 - Použité díly ve zbraních u testování akumulátorů

Baterie AK74 MP5K AKM G3A4
Druh aku.
[výrobce]
Hodnoty
[V/mAh]
U napráz
[V]
U zatíž.
[V]
Proud
[A]
Kadence
[bb/s]
U zatíž.
[V]
Proud
[A]
Kadence
[bb/s]
U zatíž.
[V]
Proud
[A]
Kadence
[bb/s]
U zatíž.
[V]
Proud
[A]
Kadence
[bb/s]
Firefox
3S Lipol
11,1/1200 12,3 10,9 13,4 17,1 10,5 20 26,5 10,8 14 13,1 10,6 18 21,2
Turnigy
2S Lipol
7,4/5000 8,3 8 12,5 12,8 7,9 20 22,6 9,9 14 8,6 7,9 17 15,4
Turnigy
2S Lipol
7,4/1800 8,3 8,1 12,7 12,9 7,9 19,5 23,2 7,8 13,8 8,9 7,9 17,4 15,6
G&P
Ni-Mh
9,6/3700 10,6 9,6 14 15,3 9,2 19,2 25,7 9,5 13,7 11,1 9,3 17,3 18,7
Sanyo
Ni-Cd
9,6/1700 10,5 9,3 13,6 15 8,9 20,5 31,6 9,3 13,9 10,8 9 18,1 18,3
Sanyo
Ni-Cd
8,4/2400 9,3 7,8 12,3 12 7,9 20 23,3 8,3 14,5 9,3 8,1 17,3 16,2
VB Power
Ni-Mh
9,6/1600 10,6 8 13,2 12,9 7 19,4 19,7 7,9 13,9 8,8 7,3 17,5 14,4
Cyma
Ni-Mh
8,4/1400 9,8 7,7 13,1 12,6 6,8 19,1 19,5 7,5 14 8,4 7 17,4 13,8
AirsoftPRO
Ni-Mh
8,4/1500 9,8 7,5 13 12,1 6,8 19 18,9 7,3 14,4 8 7 17,3 14,9
Dboys
Ni-Mh
9,6/1200 10,8 8 13,2 12,6 6,7 19,9 18,9 7,9 13,9 8,8 7,1 17,6 14,1
Firefox
Ni-Mh
9,6/2300 10,8 8,3 13 13,2 7,2 19,4 19,9 8,2 13,4 9,1 7,4 18,2 14,7
VB Power
3S Lipol
11,1/2000 12,4 11,6 14,1 18,1 11,2 21 28,1 11,6 13,7 13,6 11,3 19,7 22,3
Turnigy
3S Lipol
11,1/2200 12,3 11,7 13,9 17,5 11,5 21,2 28,5 11,7 13,4 13,9 11,6 21 23,3
Tab. 3 - Proudouvé odběry u testovaných baterií ve 4 zbraních


Vyhodnocení:

Zbraně
- proud zbraní nezáleží pouze na zvolené pružině, ale na kombinaci všech dílů a jak dobře je mechabox složený. Rozdíly mohou byt velmi značné.
- vysokorychlostní motory mají vyšší spotřebu proudu než zátěžové.
- proud zbraní ovlivňuje výdrž akumulátoru.

Akumulátory
- Proud zbraní je vždy stejný, bez ohledu na typ baterie či její napětí, kapacitu.
- Pokud není schopná baterie rozběhnout motor, její napětí pokleslo příliš nízko při snaze dosáhnout požadovaného proudu.
- na nimh bateriích klesá napětí daleko více než u ni-cd a nejméně klesá u lipol baterií, proto jsou lipol 7.4V stejně dobré jako ni-mh 9.6V mini či 8.4V large.
- Kadence zbraně závisí pouze na napětí baterie při chodu motoru. Napětí baterie bez zatížení je tudíž nesměrodatná.
- nezáleží jakou kapacitu má baterie, pokud bude mít jiná baterie shodné napětí v zátěži, bude kadence zbraně u obou baterií shodná.

Obě tabulky s měřením lze stáhnout v Excel souboru.


<< 1 2 3 4 5 6

V dubnu 2013 článek napsal Jeff, člen týmu Airsoft Team Chrudim.
zpět