Kliknutím se vrátíte na úvod webuDruhy spínání motoru AEG zbraní

V tomto článku popíši, jak funguje relé a mosfet a k čemu jsou užitečný. Vysvětlím, jaký je rozdíl mezi mosfetem, aktivní brzdou a procesorovkou. V druhé kapitole popíši zásady správného pájení do desky plošných spojů. Ve třetí části se seznámíte s úpravou a zapájením univerzální kabeláže do AEG zbraně. Čtvrtá kapitola ukazuje, jak je možné mosfet připojit na původní kabeláž ve zbrani. V poslední části vysvětlím problémy a jejich řešení kolem celé elektomechaniky AEG zbraní, tj. spoušťové kontakty, kulisa přepínače, ramínko přerušovače, konektory a motor.

Tato první kapitola se zaměřuje na pochopení a principy spínání motoru v AEG zbraních.
Je zde stručně a jasně vysvětlen rozdíl mezi zařízeními firmy Jefftron.

1. Druhy spínání motoru AEG zbraní
2. Zapájení kabeláže na desku plošného spoje
3. Instalace univerzální kabeláže do mechaboxu
4. Zapojení mosfetu na základní kabeláž
5. Opravy a úpravy elektromechaniky v mechaboxu
6. Měření AEG zbraní a bateriíProblém standardní kabeláže:

- Na vyšších pružinách jsou standardní spoušťové kontakty nedostatečné a vlivem vysokých proudů se opalují, kdy se vlivem tohoto opálení zvyšuje odpor kabeláže, která se zahřívá, snižuje se kadence a akumulátor vydrží méně výstřelů.
- V posledním stádiu zbraň přestane úplně střílet, protože kontakty odpadnou a spoušťové kontakty se musí vyměnit. Poté tento problém pokračuje znovu od začátku.
- Všechny tyto neduhy řeší spínání motoru přes mosfet.


Opálený kontakt

Odpadlý kontakt

Poškozené spoušťové kontakty


Relé a jeho funkce:

- Relé je Elektromagnetická součástka, která obsahuje elektromagneticky ovládané spínače.
- Spínání motoru přes relé funguje tak, že původní kontakty zbraně spínají cívku relé a prochází jimi malý proud. Spínač relé spouští motor s velikým proudem. Původní kontakty ve zbrani se tedy neopalují.
- Jakmile elektromagnetem začne procházet proud (stisk spouště), jádro cívky se zmagnetizuje a přitáhne kotvu relé, čímž se sepnou pružné kontakty a motor se rozběhne.
- Relé má mechanické kontakty stejně jako základní spínání ve zbrani, ale rychlost sepnutí je daleko vyšší. Díky tomu je menší jiskra mezi kontakty, ty jsou ze silnějšího materiálu a tak déle vydrží.
- Pro méně znalé lidi v pájení je spínání motoru pomocí relé lepší, protože je jednodušší na zapájení, ale do všech zbraní se nevejde, popřípadě není dostatečně výkonné pro silné pružiny.
- Relé si můžete vyrobit svépomocí podle tohoto návodu.


Funkce relé


Mosfet a jeho funkce:

Mosfet je v zásadě elektronicky spínané relé (bez mechanických kontaktů).
- MOSFET je zkratkou pro Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor. Jedná se tranzistor řízený elektrickým polem.
- Spínání motoru přes mosfet funguje tak, že původními kontakty zbraně prochází velmi malý proud a přes mosfet se spíná motor, kterým teče veliký proud. Mosfet nemá žádné mechanické kontakty, spínání motoru je čistě elektronickou záležitostí.
- Pro sepnutí mosfetu se do hradla G přivede napětí s téměř neměřitelným proudem od spoušťových kontaktů a mezi hradly S a D se otevře vodivý kanál pro rozběh motoru.
- Při nečinnosti zbraně mosfet neodebírá žádný proud. Pracovní teplota je v rozmezí -40°C až +175°C, při nižších teplotách zvládá vyšší zatížení.
- Mosfet je rozměrově daleko menší než relé a přitom výkonnější, proto se vejde do většiny AEG zbraní.
- Mosfet se při provozu zahřívá, proto je potřeba volit mosfet dimenzovaný na dostatečně vysoké proudy, popřípadě použít chladič pro odvod tepla.
- Více informací o mosfetech najdete na www.elweb.cz: MOSFET tranzistory - struktury, funkce, char.
- Video názorně ukazuje rozdíl mezi klasickým spínaním motoru a mosfetem.Vnitřní struktura mosfetu

Video rozdílu mezi klasickým spínaním motoru a mosfetem


Zapojení mosfetu:

- Zapojení mosfetu je složitější, než základní kabeláž v AEG zbrani, ale není to žádná velká věda.
- Pro přidání mosfetu do AEG airsoftové zbraně se musí dostat až se spoušťovým kontaktům pro změnu zapojení kabelů, v některých mechaboxech to zahrnuje pouze vytažení mechaboxu (mechabox III, VI, VII), jiné mechaboxy se musejí otevřít (mechabox I, II, VIII).
- Na obr. 1 je schéma zapojení základní kabeláže při koupi zbraně, na obr. 2 zapojení s mosfetem.

VAROVÁNÍ: nikdy nepoužívejte trafo páječku na výrobu kabeláže s mosfetem, ten je citlivý na vysoké proudové špičky, které tato pájka vytváří a může se s ní mosfet, aktivní brzda i procesorovka zničit. Pro bezpečné pájení použijte pájecí stanici nebo alespoň pájecí pero.


Obr. 1 - Schéma zapojení základní kabeláže


Obr. 2 - Schéma zapojení kabeláže s mosfetem
Upravené schéma zapojení pro zbraně AUG a P90


Kde sehnat mosfet:

- Mosfet si můžete buď vyrobit svépomocí podle tohoto návodu, kde je výsledek na obr. 3.
- Nebo si kupte již profesionálně vyrobené zařízení na desce plošného spoje od firmy JeffTron zobrazené na obr. 4 - 6. Výhodou tohoto řešení je jednodušší zapojení, odpadá shánění součástek a jejich vzájemné přesné propojení jako při vlastní výrobě. Navíc jsou na JeffTron mosfetech ochranné součástky proti zničení mosfetu, ruční výroba by s nimi byla již příliš složitá.
- Mikro mosfet na obr. 4 je tak malý, že se vejde téměř do každé zbraně, nicméně není konstruovaný na vysoké zatížení a nezapojuje se do něj červený vodič.
- Mosfet je o něco větší a výkonnější - univerzální řešení do většiny zbraní. Zobrazen je na obr. 5. Oproti Mikro mosfetu má Mosfet více ochran proti zničení a napěťovou stabilizaci, která eliminuje pokles napětí na baterii v zátěži, tím se mosfet spolehlivě a rychle spustí a tak se méně zahřívá.
- Na obr. 6 je Extreme mosfet od stejné firmy určený pro nejvyšší pružiny, kde je oproti předchozí verzi instalovaný kvalitnější mosfet, chladič pro ještě vyšší zatížení, výkonnější napěťová stabilizace a drátové propojky pro posílení cest na desce.
- Všechny tyto mosfety se také prodávají ve variantách s univerzální kabeláží, kde stačí pouze zkrátit kabely, zapájet spoušťové kontakty, motor a konektor na baterii.
- Tato zařízení můžete zakoupit v eshopu www.JeffTron.cz či jeho smluvních partnerů (ne všichni partneři mají kompletní sortiment zařízení).


Obr. 3 - Doma vyrobený mosfet

Obr. 4 - Mikro mosfet od firmy Jefftron

Obr. 5 - Mosfet od firmy Jefftron

Obr. 6 - Extreme mosfet od firmy Jefftron


Aktivní brzda:

Aktivní brzda je v zásadě vylepšený mosfet o aktivní brzdění motoru.
- Po rozepnutí kontaktů se využívá přebytkové energie motoru k jeho zastavení, tedy místo dlouhé doby doběhu motoru je motor zastaven za mnohonásobně kratší čas.
- Díky této funkci není píst při semi střelbě částečně natažen, pružina se neunavuje částečným stlačením, nenamáhají se vnitřní díly a tryska z větší části zamyká komoru (záleží na kadenci zbraně).
- Z principu funkce mechanismu AEG zbraně se píst při režimu AUTO zastaví v náhodné pozici.
- U vysokokadenčních zbraní aktivní brzda řeší problém více výstřelů při režimu střelby na semi.
- Při nečinnosti zbraně aktivní brzda neodebírá žádný proud. Pracovní teplota je v rozmezí -40°C až +175°C, při nižších teplotách zvládá vyšší zatížení.
- Video názorně ukazuje rozdíl mezi klasickým spínaním motoru(včetně mosfetu) a aktivní brzdou.
- Mikro aktivní brzda na obr. 7 je tak malá, že se vejde téměř do každé zbraně, nicméně není konstruovaná na vysoké zatížení.
- Na obr. 8 je Aktivní brzda od firmy JeffTron určená pro pružiny do m130 bez omezení, do M150 s delší prodlevou mezi výstřely (velké zatížení v krátkém čase nezvládne).
- Na obr. 9 jeho Extreme verze určená pro nejvyšší pružiny s minimálně 2x silnějšími součástkami, chladičem pro ještě vyšší zatížení a napěťovou stabilizaci. Ta eliminuje pokles napětí na baterii v zátěži, tím se mosfet spolehlivě a rychle spustí a tak se méně zahřívá.
- Všechny aktivní brzdy se také prodávají ve variantách s univerzální kabeláží, kde stačí pouze zkrátit kabely, zapájet spoušťové kontakty, motor a konektor na baterii.
- Tato zařízení můžete zakoupit v eshopu www.JeffTron.cz či jeho smluvních partnerů (ne všichni partneři mají kompletní sortiment zařízení).


Video rozdílu mezi klasickým spínaním motoru a aktivní brzdou

Obr. 7 - Mikro aktivní brzda od firmy Jefftron
Obr. 8 - Aktivní brzda od firmy Jefftron

Obr. 9 - Extreme aktivní brzda od firmy Jefftron


Procesorovka:

Procesorovka je v zásadě aktivní brzda řízená mikroprocesorem.
- Zařízení přidává nové režimy střelby kombinujících jednotlivý výstřel, dávku a automatickou střelbu.
- Nastavitelná střelba dávkou (přednastaveno na 3 rány, volitelné v rozsahu 1 - 10 ran)
- Plynulá změna kadence pomocí bezeztrátové PWM regulace
- Funkce přednatažení pístu pro okamžitý výstřel v režimu jednotlivé střelby
- Rychlý první výstřel při snížené kadenci
- Spínání motoru pomocí mosfetu s aktivním brzděním motoru
- Nastavitelná síla aktivního brzdění motoru s možností jejího vypnutí
- Indikace vybitého akumulátoru pro 2S a 3S li-pol, 3S li-fe, 3S li-on
- Při nečinnosti zbraně procesorovka odebírá malý proud o hodnotě 4,5 mA (plně nabitou 2000mAh baterii by to vybilo až za 18dní), ten je zapotřebí pro napájení mikroprocesoru. Pracovní teplota je v rozmezí -40°C až +175°C, při nižších teplotách zvládá vyšší zatížení.
- Úpravu funkcí procesorovky uživatel provádí ihned po připojení baterie, kdy v přednastaveném menu mění její funkce.
- Veškeré programování se provádí přes spoušť zbraně, vibrace z motoru je užívána pro zpětnou vazbu při programování uživatelem.
- Informace o instalaci a způsobu programování najdete v příručce Procesorovky.
- Video názorně ukazuje funkce Procesorovky a druhé video ukazuje instalaci Procesorovky - V2.
- Na obr. 10 je Procesorovka od firmy JeffTron určená pro pružiny do M150 a kadence 20 kuliček/s. Má velmi malé rozměry, vejde se do téměř každé zbraně.
- Na obr. 11 jeho Extreme verze určená pro nejvyšší pružiny s minimálně 2x silnějšími součástkami, než má základní verze a chladičem pro ještě vyšší zatížení
- Na obr. 12 je Procesorovka - V2, která je plně integrovaná uvnitř mechaboxu v.2 místo původních spoušťových kontaktů, má navíc režim střelby Jednotlivé/Dávka - Dávka/Auto a je určená do pružiny M160.
- Na obr. 13 je Procesorovka - V3, která je plně integrovaná uvnitř mechaboxu v.3 místo původních spoušťových kontaktů, má navíc režim střelby Jednotlivé/Dávka - Dávka/Auto a je určená do pružiny M160.
- Zařízení se také prodávají ve variantách s univerzální kabeláží, kde stačí pouze zkrátit kabely, zapájet spoušťové kontakty (neplatí u Procesorovky - V2 a V3), motor a konektor na baterii.

- Můžete je zakoupit v eshopu www.JeffTron.cz či jeho smluvních partnerů (ne všichni partneři mají kompletní sortiment zařízení).


Video názorné ukázky funkcí Procesorovky - V2

Obr. 10 - Procesorovka od firmy Jefftron

Obr. 11 - Extreme procesorovka od firmy Jefftron

Obr. 12 - Procesorovka - V2 od firmy Jefftron

Obr. 13 - Procesorovka - V3 od firmy Jefftron


Závěr:

- Nepodceňujte kvalitní kabeláž ve vaší zbrani, je součástí upgradu stejně jako pružina či vzduchotechnika, původní kabeláž na silnější pružině způsobí, že po čase zbraň přestane úplně střílet vlivem opálených kontaktů
- I když zbraň s původní kabeláží střílí, má nižší kadenci, baterie vydrží méně výstřelů a je zapotřebí silnější baterie než s mosfetem, aktivní brzdou, či procesorovkou.
- Aktivní brzda řeší setrvačnost AEG mechanismu a s tím spojené problémy (částečné natažení pístu, otevřená komora, vícenásobné výstřely na semi).
- S procesorovkou se vám otevřou nové možnosti ovládání vaší zbraně. Procesorovka - V2 plně nahrazuje původní spoušťové kontakty a vnější procesorovky lze instalovat do jakékoliv AEG zbraně, ale u typů, které umí střílet pouze AUTO nelze některé funkce procesorovky využít.
- Všechna zde prezentovaná zařízení můžete zakoupit v eshopu www.JeffTron.cz či jeho smluvních partnerů (ne všichni partneři mají kompletní sortiment zařízení).


1 2 3 4 5 6 >>

V srpnu 2012 článek napsal Jeff, člen týmu Airsoft Team Chrudim.
zpět